Vyhledej
Šikovné nákupy
Základní škola Sztrž ve Dvoře Králové > Vzdělávání > základní školy > ZŠ Strž

I ve Dvoře Králové máme vesnickou školu: v Žirči. Jak se v ní učí?

Redakce / 14.02.2020, Žireč, zsstrz.kralovedvorsko.cz
Historie žirečské školy sahá do daleké minulosti. Státní obecná škola zde byla založena v roce 1895. Po požáru staré školní budovy byla v roce 1920 vystavěna nová školní budova, která v  letošním školním roce oslaví sté výročí.

FOTOGALERIE - Zprávy ze žirečské školy

Ani po sto letech se život ve škole nezastavil. V  současné době je zdejší škola odloučeným pracovištěm ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem. Vyučují se zde žáci 1. 2. a 3. ročníku v  jednom oddělení, jedná se tedy o malotřídku. Výuka probíhá podle ŠVP – Otevřená škola.
Den otevřených dveří

Je velmi těžké vypsat všechny aktivity a principy výuky na papír. Jak jsem se už zmínila, naše nová školní budova slaví sto let. Někdo řekne, no a co? Zdá se mi, že v  dnešní době nemá povolání učitele takovou váhu, jakou by si zasloužilo. Ale přijďte se podívat a popovídat si o práci pedagogů na malé vesnické škole. Třeba vás naše práce zaujme, což je naším cílem. 

Rádi se vám budeme věnovat dne 4. března od 14 hod do 18 hod

Pokud se vám tento termín nehodí, můžete si domluvit schůzku na jiný den (tel. 499 622 490). 

Stále u některých panuje mýtus, že děti z  vesnické školy nemají takové znalosti jako ze škol městských. Musím podotknout, že jako všechny školy musíme plnit výstupy  ŠVP a podléháme činnosti České školní inspekce, takže si nemůžeme dovolit žádné pochybení a nedodržení učebního plánu. Z  poslední školní inspekce jsme měli výborné hodnocení.

Žáci pracují buď samostatně nebo ve skupinách. V  naší škole máme dostatek prostoru k  tomu, aby skupina mohla pracovat odděleně se zadaným úkolem. Důležitá je spolupráce žáků, aby dosáhli vytyčeného cíle. Samozřejmě, že se musí této spolupráci učit. Začínáme již u první třídy, a to od druhého pololetí. Vždy mohou hledat pomoc u učitele. Ale výzva je výzva, a tak se snaží vypracovat úkol sami. Práce v  týmu je velmi důležitá, ale zároveň nelehká.

Velkým pomocníkem je interaktivní tabule. Žáci zde mohou hravou formou prověřovat své znalosti nezávazně na hodnocení. V  rámci komunikace se kolikrát dostáváme do různých koutů nejen naší země, ale i světa, do přírody, seznamujeme se s  významnými osobnostmi a aktualitami. Vše vyhledáváme pomocí internetu a encyklopedíí. Naší velkou prioritou je, že žáci ve školní družině mluví pod vedením zkušené angličtinářky anglicky. Velice lehce si osvojují nová anglická slovíčka a fráze. A co je velkým úspěchem? Angličtina je baví! Tento jazyk se vyučuje od prvního ročníku.

Toto je jen teoretická část. Naše škola je umístěna u parku Domova sv. Josefa v Žirci. Ten za příznivého počasí využíváme k  výuce. Jak krásně se čte v  přírodě, studuje se fauna a flora, maluje se a vyrábí z  přírodních materiálů... V současné době probíhá projekt " Jsme součástí přírody". Málokdo ví, že stromy mluví, že se dokáží vzájemně vyživovat, že umí přičarovat déšť. A mnohé jiné o lese a jeho obyvatelích. Zapojili jsme se do literární výzvy „Co se děje v ZOO, když zavře své brány“. Uskuteční se přednáška o včelstvu, s hajným o lese a ukázka dravců. V  ZŠ Strž se v nové laboratoři dozvíme jistě mnoho nového, ale to vše je překvapením pro naše školáčky, a tak to nebudu prozrazovat. Plánujeme výlet do Botanicusu, středověkého městečka, kde si žáci vyrobí svíčku, mýdlo, budou rýžovat zlato, plést provazy. Vyzkouší si nelehký život ve středověku. Nejvíce se však děti těší na šestidenní pobyt v  přírodě na Medvědí boudě v  Krkonoších. Nejen že budeme hravou formou opakovat učivo, ale čeká nás spousta pokusů, turistických výletů a pokračování vyhledávání a malování rostlin do již založených herbářů. V  loňském školním roce se nám podařil úžasný úlovek. Našli jsme prstnatec Fuchsův. Zachováváme také české tradice. Připravujeme se na masopustní průvod a loučení se zimou.

Naše škola získala značku Rodiče vítáni. Partnersky spolupracujeme s  rodiči, preferujeme diferencovanou výuku, cílené domácí úkoly, konzultace rodič – žák, akce plánujeme tak, aby se jich mohli zúčastnit i rodiče. Nasloucháme rodičům, jejich připomínkám i jejich námětům. Chceme, aby děti pracovaly v  klidu a bez stresu. Nejdůležitějším úkolem je individuálně pracovat s každým žákem podle jeho potřeb, a to si myslím, že se nám opravdu daří. Žáci od nás po třetím ročníku odcházejí. Většina do kmenové školy, ale někteří do jiných škol ve Dvoře Králové. Zatím jsme měli jen pozitivní ohlas k  jejich nabytým znalostem.

Naše aktivity můžete sledovat na webových stránkách ZŠ Strž – www.zsstrz.cz.

Těšíme se na vás.

Mgr. Hylmarová Olga a kolektiv

Další články ZŠ Strž

 
Vaše komentáře

Přečteno 4580x
 
Hodnocení článku:
KontaktZákladní škola Strž Dvůr Králové n. L.

E. Krásnohorské 2919
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 499 321 042
E-mail: 
Web: www.zsstrz.cz

ID Datové schránky:
q9bdy2g


 

26.02.2021 - Od 1. března 2021 bude v hodinách pro veřejnost opět otevřena pokladna na hlavní budově MěÚ Dvůr Králové n. L.. Hodiny pro veřejnost (do odvolání): pondělí a středa 8:00–17:00 hod. V úterý, čtvrtek a pátek 8:00–11:30 hod. jsou hodiny vymezené pouze pro nezbytné úřední záležitosti a po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě (případně na předvolání).
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Kalendář akcí